+45 3242 0060 info@brintceller.dk

Info om Ultimate Cell / Brintcellen

Og hvordan virker den så, den lille boks med elektrolysevæske også kaldet Ultimate Cell?

Enheden er tilsluttet køretøjets tændingssystem (strømforbrug kun 0,7 Amp). Når tændingsnøglen drejes, aktiveres anlæggets elektrolyse og der produceres en lille mængde brint. Brinten føres gennem en lille slange frem til motorens indsugning, hvor den blandes med luften fra indsugningsfilteret.

Brintcellen optimerer forbrændingen i motoren og reducerer derved mængden af udstødningsgasser samtidig med at brændstofforbruget reduceres – det vil sige det meste af brændstoffet udnyttes i stedet for at ende som sod i motor og udstødning.

Der opnås en renere motor og dermed opnår man en højere ydelse. En højere ydelse på basis af den samme mængde tilførte brændstof resulterer i en bedre økonomi.